ERF en HEEM vzw 

Heemkundige kring & Documentatiecentrum

Sint-Katelijne-Waver

Quick index:

Ga direct naar tentoonstelling: Klasje van Toen

Ga direct naar tentoonstelling: Hagelstein: langs paterswegen

Ga direct naar Activiteitenkalender

 

Doelstelling:

De heemkundige kring Sint-Katelijne-Waver heeft tot doel het verzamelen van plaatselijk heemkundige en historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, het inventariseren hiervan en het bewaren van al wat hiermede in verband staat of dit kan promoveren.

Activiteiten:

·       Eigen tentoonstellingen   

·       Eigen publicaties

·       Voorbereide uitstappen

·       Voordrachten van eigen bodem

·       Erfgoeddagen

·       Voorjaarsgroenten

·       Herdenking WO I

·       Kerststal & Suske Wiet

·       Gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen

·       Schoolarchief en –musem

Documentatiecentrum Marcel Dillen:

Alle documentatie over de gemeente, verenigingen,…dat het documentatiecentrum kan bereiken, wordt bijgehouden, geklasseerd en geïnventariseerd, zonder onderscheid van wat dan ook.

Dezer dagen wordt aan een ruime inventaris gewerkt die reeds gedeeltelijk op internet kan geraadpleegd worden. Klik daarvoor op de link zoals verder aangegeven.

 

Contact:

Maatschappelijk adres:        Borgerstein 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Fax:             +32 15 55 34 35

Email:           info@erfenheem.be

 

Samenstelling van het bestuur en andere details zijn te vinden op de webstek van Heemkunde Gouw-Antwerpen,  klik è Gouw

                                                                  

Documentatiecentrum Marcel Dillen

 

Schoolmuseum en het Klasje van Toen

Contact:

Adres:         Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Fax:             +32 15 55 34 35

Email:           documentatiecentrum@erfenheem.be

Openingsuren:

Dinsdag:       Enkel op afspraak

Woensdag:   13.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag    16.30 uur tot 19.30 uur

Meer info:  klik è  Gouw DC

Raadpleging inventaris via internet:

Klik è Bidoc

 

Contact:

Adres:         Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Info:             Leopold Maes

Telefoon:    +32 31 10 93

Email:           schoolarchief@erfenheem.be

Meer info:  klik è  toerisme

  

 

 

 

 

Uitnodiging ‘Lekker Waverland’:

Word je graag uitgenodigd voor dit eetfestijn?  Bezorg ons dan uw naam, adres, of mailadres.

Bij vermelding van uw mailadres word je via mail uitgenodigd.

Vrijwilligers gezocht:

Erf en Heem werkt al jaren met tal van vrijwilligers.

Zonder hen zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn.

Heb je zin om een handje toe te steken en deel uit te maken van ons team? Geef dan een seintje.

IMG

Lid worden?

·                € 10 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen en kan aan alle activiteiten deelnemen

·                € 20 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen plus één gratis boek per jaar

·                € 25 euro: ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd bij de voorstelling van een  activiteit

Op rekeningnummer:  BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem

 

 

 

Eerst volgende activiteiten: 

 

Tentoonstelling: Schoolplaten vertellen “Het klasje van toen”

 

 

 

Misschien voor de laatste maal uit het klasje van toen.

 

2000 schoolplaten over geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, plantkunde, godsdienst...enz. Kortom een gans leerplan van het basisonderwijs geeft een deel van zijn geheimen prijs in de voorlopig laatste tentoonstelling uit het schoolmuseum. Eind dit jaar gaat het klasje van toen dicht en het daarbij horende schoolmuseum wordt mooi ingepakt en verplaatst. Een droevig einde voor een prachtige verzameling die destijds onder impuls van Marcel Dillen begon en in de loop der jaren uitgroeide tot een massa platen.

 

Deze tentoonstelling brengt een zeer klein overzicht van wat het geheel bevat en geeft daarbij ook een kijk op dit didactisch element uit de lagere school dat vele kinderen boeide en interesse bijbracht voor nieuwe zaken. Zeker in een tijd dat boeken met mooie foto's, TV en computer nog niet tot het dagelijks leven behoorden.

De school- ook wel wandplaat genoemd, gepaard aan het verteltalent van de leerkracht opende voor de nieuwsgierigen een nieuwe wereld. Liet hen dromen van verre landen en volkeren. Leerde hen vogels en insecten herkennen en gaf God een gelaat. Daarbij stimuleerden sommige platen het kunsttalent omdat bekende kunstenaars hun tekeningen en ontwerpen den dienste stelden van de grafische voorstelling.

Dit alles wordt op kleine schaal tot leven gewekt en tentoongesteld in 't Grom van 07.07.17 met de vooropening. De tentoonstelling loopt t/m zondag 27.08.17.

Met deze doen we ook een oproep aan geïnteresseerde vrijwilligers, om voor de verhuis mee te komen helpen aan de verdere inventarisatie van deze verzameling, om zich te melden bij Leopold Maes 0494305228.

 

Locatie: ’t Grom (Groentemuseum)

Midzelen 25 A 2860 Sint-Katelijne-Waver

 

Gratis toegang.

 

Tentoonstelling en publicatie “Hagelstein. Langs paterswegen”

 

10/09/2017 – 01/10/2017

Academische zitting 08/09/2017 om 20.00 uur in college Hagelstein

Datum: Zondag 10/09/2017 tot en met zondag 01/10/2017 van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: ’t Grom

Midzelen 25 A 2860 Sint-Katelijne-Waver

Inkom: vrije toegang

Info: Willy Van Hoof I T. 015 31 10 84 I E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Opmerking: de academische zitting en de boekvoorstelling gaan door in de school Hagelstein. De tentoonstelling vindt plaats in ’t Grom.

De gelegenheidspublicatie geldt als jaarboek voor de leden die hiervoor aanbetaalden en is zowel tijdens de academische zitting in Hagelstein als tijdens de tentoonstellingsuren in ’t Grom verkrijgbaar.

 

 

 

In de jaren ’20 van vorige eeuw zochten de paters passionisten uit Kortrijk een nieuwe stek om een juvenaat op te richten. Daar zouden paters les geven en de godsdienstbeleving onder de jongens aanwakkeren. En misschien waren er wel jongeren bij die wensten in te treden als passionist? Na zoeken kwamen ze terecht in Sint-Katelijne-Waver en verkregen ze de toestemming om zich daar te vestigen. Stelselmatig werd er een klooster, een school, een kerk en zelfs een parochie gesticht op de grens van de twee Waverse dorpen.

 

Bij het einde van de jaren ’50 werd het juvenaat omgevormd tot een heus college en nog later kwam een handelsafdeling tot stand. De nieuwe scholen kenden, na een eerder moeilijke start, een ruime weerklank en kunnen vandaag, na de nodige modernisaties van gebouwen en onderwijs, niet meer worden weggedacht.

Met de kerk en de parochie liep het anders. Aanvankelijk mocht men in de nieuwe kerk diensten houden en vanaf 1972 werd de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Smarten erkend. Door de terugloop van de kerkelijkheid verlieten de al oudere paters het klooster in Sint-Katelijne-Waver in 2005. De politiezones BODUKAP kregen er hun onderkomen in, samen met een bijgebouwd gedeelte.

 

Uiteindelijk werd de parochie opgeheven en op 13 september 2014 werd een laatste misdienst opgedragen. Het was een pijnlijke ingreep voor de vele mensen voor wie “de kerk van de paters” een vertrouwde werkelijkheid was geworden. Dan moest de voormalige parochiekerk nog een bestemming krijgen…

De tentoonstelling en publicatie gaat in op de verschillende aspecten die een geheel vormden: de komst van de passionisten, de bouw van de eerste schoolgebouwen en later het college, het klooster, de kerk, de parochie en - uiteraard - het weggaan van de paters en de opdelingen van hun nalatenschap.

Met respect wordt teruggekeken naar wat er aan de Berlaarbaan werd gerealiseerd en wat er vandaag nog is.

Langs paterswegen.

 

Willy Van Hoof

 

 

 Open Monumentendag: Erfgoed en natuur

Hagelstein. Langs paterswegen”

 

Zondag 10/09/2017

Van 10.00 tot 18.00

 

 Bezoek aan de tentoonstelling in ‘t Grom, de voormalige kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en de school College Hagelstein.  

Vrije toegang

 

Info Erf en Heem: Willy Van Hoof I T. 015 31 10 84 I E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Info College Hagelstein: Ingeborg De Cooman I T. 015 55 19 79 I E. communicatie@collegehagelstein.be

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2017

 

 

 

 Behalve de uitstappen of tenzij anders vermeld,  gaat elke  activiteit door op de site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Tentoonstellingen kunnen alleen op zondag - nooit op feestdagen - bezocht worden. De tentoonstellingen zijn gratis. Data en uren van activiteiten kunnen door omstandigheden aangepast worden. De activiteitenkalender verschijnt gedetailleerd  in de  vier afleveringen van onze nieuwsbrief (Erf en Heemmededelingen) die de leden toegezonden krijgen.

 

Vrijdag 03.03.2017

om 20 uur

Voordracht door Herman Clerinx

Hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen

(en in Sint-Katelijne-Waver ?)

Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Vrijdag 31.03.2017

om 20.00 uur

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I

 “Onze jongens aan de IJzer”

Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 |

E.  rene.demunter@gmail.com

Zondag 02.04.2017

tot en met

zondag 28.05.2017

van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Tentoonstelling 100 jaar WO I

“Onze jongens aan de IJzer”

Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 |

 E.  rene.demunter@gmail.com

 

Zondag 23.04.2017

Van 10 uur tot 18.00 uur

 

Erfgoeddag: Zorg

Tentoonstelling 100 jaar WO I:

Zorg voor onze jongens aan enachter de IJzer en onze gesneuvelden”

Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 |

E.  rene.demunter@gmail.com

 

Zaterdag 29.04.2017

&

zondag 30.04.2017

van 12.00 uur tot 20.00 uur

Lekker WaverLand. Promotiedagen van de voorjaarsgroenten

Plaats: Landhuis - Domein Roosendael

2860 Sint- Katelijne-Waver

Info:  Paula Tops | T. 015 31 10 84 | E. tops.paula@telenet.be

 

Vrijdag 12.05.2017

om 20.00 uur

Eerste dag van de “Driedaagse van het Midzelenfort

Voordracht door Julien Cannaerts over

“Het fort tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een andere benadering”

Info: Julien Cannaerts. E.: julien.cannaerts@skynet.be

Voorinschrijving noodzakelijk bij :

Frans Rigauts / T. 015 31 20 96

E.: frans.rigauts@skynet.be

 

 

Zaterdag 13.05.2017

Van 10.00 tot 16.00 uur

Tweede dag van de “Driedaagse van het Midzelenfort

Geleid bezoek aan het fort Midzelen

en een bijzondere tentoonstelling

Voorinschrijving noodzakelijk bij:

Frans Rigauts / T. 015 31 20 96

E.: frans.rigauts@skynet.be

 

Zondag 14.05.2017

Van 10.00 tot 16.00 uur

Derde dag van de “Driedaagse van het Midzelenfort

Geleid bezoek aan het fort Midzelen

en een bijzondere tentoonstelling

Voorinschrijving noodzakelijk bij:

Frans Rigauts / T. 015 31 20 96

E.: frans.rigauts@skynet.be

 

Vrijdag 26.05. 2017

20.00 uur

Voordracht en boekvoorstelling door Georges Storme

Het kasteel Dijkstein

Info: Georges Storme

T. 015 55 01 70 | E. georges.storme@skynet.be

 

Zaterdag 27.05.2017

Bezoek aan het domein Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver

Info: Georges Storme

T. 015 55 01 70 | E. georges.storme@skynet.be

 

Vrijdag  07.07.2017

om 20.00 uur

Opening tentoonstelling

Schoolplaten vertellen! “Het klasje van toen”

Info: Leopold Maes | T. 015 31 10 94 | E. leopold4@scarlet.be

 

Zondag  09.07.2017

tot en met

zondag 27.08.2017

van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Tentoonstelling

Schoolplaten vertellen! “Het klasje van toen”

Info: Leopold Maes | T. 015 31 10 94 | E. leopold4@scarlet.be

 

Vrijdag 08.09.2017

om 20 uur

Opening van de tentoonstelling

Hagelstein: langs paterswegen

Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

De gelegenheidspublicatie geldt als jaarboek

voor de leden die ervoor aanbetaalden

 

Zondag 10.09.2017

tot en met

zondag 01.10.2017

van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Tentoonstelling

Hagelstein: langs paterswegen

Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

Zie ook: Open Monumentendag op 10.09.2017

 

Zondag 10.09.2017

Van 10.00 tot 18.00 uur

 

Open Monumentendag: Erfgoed en natuur

Hagelstein: langs paterswegen

Bezoek aan de tentoonstelling, de voormalige kerk van

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en de school College Hagelstein.

Info (Erf en Heem): Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E.

vanhoof.willy@telenet.be

Info (College Hagelstein): Ingeborg De Cooman |  T. 015 55 19 79

E. communicatie@collegehagelstein.be

 

Zondag 24.09.2017

Boekenstand met publicaties over WO I

tijdens de herdenking Dorpveld

 

Zaterdag xx.10.2017

Geleid bezoek

aan Het Mechelse Zotte Kunstenkabinet

en het Aartsbisschoppelijk paleis

Info:  Liliane Lens | T. 015 20 89 26 G. 0485 58 16 51

E. lilianelens@outlook.com  

 

Zaterdag 04.11.2017

Spookjeswandeling

Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91

E. helga.schallenbergh@telenet.be

 

Oktober / november 2017

Crack van Katelijne voor 2017

 Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38

E.  jan.segers01@skynet.be

 

Kerst- en Nieuwjaarsperiode 2017-2018

Erf en Heemkerststal in Roosendael

Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38

E.  jan.segers01@skynet.be