ERF en HEEM vzw 

Heemkundige kring & Documentatiecentrum

Sint-Katelijne-Waver

 

Contact:

Voorlopig maatschappelijk adres:

Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

 

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Fax:             +32 15 55 34 35

Email:           info@erfenheem.be

Bestuur:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

 

Jan Segers

Frans Rigauts

Paula Tops

René De Munter

Liliane Lens

Willy Van Hoof

Felix Van Engeland

Eddy Van Leuven

Patricia Van Dromme

Telefoon:

015 20 90 30

015 31 20 96

015 31 10 84

Email:

Jan.segers01@skynet.be

Frans.rigauts@skynet.be

Tops.paula@telenet.be

 

 

 Quick index:

 

Ga direct naar volgende activiteiten:           Pomologie – 23/02/2018 

                                                                           Vooraankondiging: Lekker Waverland: Promotiedagen Voorjaarsgroenten

 

Ga direct naar Activiteitenkalender

 

Doelstelling:

De heemkundige kring Sint-Katelijne-Waver heeft tot doel het verzamelen van plaatselijk heemkundige en historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, het inventariseren hiervan en het bewaren van al wat hiermee in verband staat of dit kan promoveren.

Activiteiten:

·       Eigen tentoonstellingen   

·       Eigen publicaties

·       Voorbereide uitstappen

·       Voordrachten van eigen bodem

·       Erfgoeddagen

·       Voorjaarsgroenten

·       Herdenking WO I

·       Kerststal

·       Gemeentelijk documentatiecentrum

·       Schoolarchief en –museum

Documentatiecentrum:

 

Belangrijke mededeling: Documentatiecentrum en Schoolmuseum krijgen in de loop van het jaar een nieuwe locatie.

Het Documentatiecentrum dat naar het voormalig raadhuis van O-L-V-Waver verhuist zal daardoor gesloten zijn van 15 maart tot 1 mei.

Schoolmuseum- en –archief verhuizen in het najaar.

 

Documentatiecentrum Marcel Dillen

 

Schoolmuseum en het Klasje van Toen

Contact:

Adres:         Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Fax:             +32 15 55 34 35

Email:           documentatiecentrum@erfenheem.be

Openingsuren:

Dinsdag:       Enkel op afspraak

Woensdag:   13.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag    16.30 uur tot 19.30 uur

 

Contact:

Adres:         Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Info:             Leopold Maes

Telefoon:    +32 31 10 93

Email:           schoolarchief@erfenheem.be

Meer info:  klik è  toerisme

  

 

 

 

 

Uitnodiging ‘Lekker Waverland’:

Word je graag uitgenodigd voor dit eetfestijn?  Bezorg ons dan uw naam, adres, of mailadres.

Bij vermelding van uw mailadres word je via mail uitgenodigd.

Vrijwilligers gezocht:

Erf en Heem werkt al jaren met tal van vrijwilligers.

Zonder hen zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn.

Heb je zin om een handje toe te steken en deel uit te maken van ons team? Geef dan een seintje.

IMG

Lid worden?

·                € 10 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen en kan aan alle activiteiten deelnemen

·                € 20 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen plus één gratis boek per jaar

·                € 25 euro: ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd bij de voorstelling van een  activiteit

Op rekeningnummer:  BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem

 

 

 

Eerstvolgende activiteiten: 

 

Voordracht door Roger Verlinden:

Datum: Vrijdag 23/02/2018

Locatie: ‘t Grom

Inkom: Vrije inkom

Info: Willy Van Hoof I T. 015 31 10 84 I E. vanhoof.willy@telenet.be

Info vond je al in de laatste Erf en Heemmededelingen van 2017. Roger Verlinden is een echte specialist in de kennis over pomologie of vruchtenkunde. In de 19de eeuw gonsde het in het Mechelse van personen die betere appels, peren, aardbeien,… wensten te kweken. Wie waren zij? Wat bereikten zij?

Roger Verlinden is een van de weinige kenners van deze materie. Hij verschaft ons op eenvoudige wijze toelichting over deze haast vergeten aspecten van ons verleden.

 

 

Vooraankondiging: Lekker Waverland: Promotiedagen Voorjaarsgroenten

Voor de 37e maal serveert Erf en Heem op zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 in het prachtige kader van de voormalige abdij Roosendael een schotel verse groenten met voorgerecht én nagerecht. Het wordt een gezond culinair genot dat doorheen de jaren stand hield en door kenners telkens als onvolprezen wordt omschreven. Inschrijving is nu nog niet mogelijk, houdt de volgende mededelingen in het oog.

Namens de werkgroep,

Paula Tops

Met medewerking van: Toerisme SKW, BelOrta, Kempens Landschap

 

ACTIVITEITENKALENDER 2018

 

Behalve de uitstappen of tenzij anders vermeld,  gaat elke  activiteit door op de site Midzeelhoeve, Midzelen 25A-27, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Tentoonstellingen kunnen alleen op zondag - nooit op feestdagen - bezocht worden. De tentoonstellingen zijn gratis. Data en uren van activiteiten kunnen door omstandigheden aangepast worden. De activiteitenkalender verschijnt gedetailleerd  in de  vier afleveringen van onze nieuwsbrief (Erf en Heemmededelingen) die de leden toegezonden krijgen.

 

 

 

Vrijdag 23.02.2018

om 20 uur

Voordracht door Roger Verlinden over

Pomologie in de streek

Info: Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Zaterdag 28.04.2018

&

zondag 29.04.2018

van 12.00 uur tot 20.00 uur

Lekker WaverLand. Promotiedagen van de voorjaarsgroenten

Plaats: Landhuis - Domein Roosendael

2860 Sint- Katelijne-Waver

Info:  Paula Tops | T. 015 31 10 84 | E. tops.paula@telenet.be

 

Vrijdag 15.06.2018

om 20.00 uur

Voordracht en presentatie van het jaarboek door Willy Van Hoof over

Criminaliteit in de Waverdorpen rond 1900

Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

Zaterdag 15.09.2018

Om 14.00 uur

 

Bezoek Borgerstein en toren Goede Herder

Info: Lililiane Lens | T. 015 20 89 26 | E.  lilianelens@outlook.com

 

Vrijdag 21.09.2018

om 20 uur

 

Opening Tentoonstelling 100 jaar WO I

 Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com

Zondag  23.09.2018

tot en met

zondag 11.11.2018

van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Tentoonstelling 100 jaar WO I

Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 | E.  rene.demunter@gmail.com

 

 

Zondag  30.09.2018

 

 

Boekenstand met publicaties over WO I tijdens herdenking Dorpveld

Info: René De Munter | G. 0485 57 74 36 |

 E.  rene.demunter@gmail.com

 

Vrijdag 19.10.2018

om 20 uur

Voordracht door Marc Wellens

“Winnie de Poeh en Rin Tin Tin

Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Zaterdag 27.10.2018

Sprookjeswandeling

Info: Helga Schallenbergh| T. 015 63 32 78 | G. 0476 36 84 91

E. helga.schallenbergh@telenet.be

 

Vrijdag 16.11.2018

tot en met

zondag 18.11.2018

In het kader van Kom op tegen Kanker

Tentoonstelling “Beelden uit Elzestraat”

Plaats: kerk van Sint-Augustinus.

Info:  Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

 

Crack van Katelijne voor 2018

 Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38

E.  jan.segers01@skynet.be

 

Zondag 23.12.2018

tot en met 06.01.2019

 

Erf en Heemkerststal in Roosendael

Info: Jan Segers | T. 015 20 90 30 | G. 0477 44 39 38

E.  jan.segers01@skynet.be