ERF en HEEM vzw 

Heemkundige kring & Documentatiecentrum

Sint-Katelijne-Waver

 

Contact:

Maatschappelijk zetel:

Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Email:           info@erfenheem.be

Ondernemingsnummer: 0413.844.362

Bankrekening: BE16 7330 0078 0474

RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen

 Bestuur:

Voorzitter :

Onder-voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

 

René De Munter

Willy Van Hoof

Frans Rigauts

Paula Tops

Liliane Lens

Felix Van Engeland

Eddy Van Leuven

Jan Segers

Paul Jacops

Georges Storme

 

 

Telefoon:

0485 57 74 36

015 31 10 84

015 31 20 96

015 31 10 84

Email:

rene.demunter@gmail.com

vanhoof.willy@telenet.be

frans.rigauts@skynet.be

tops.paula@telenet.be

 

 

  

Klik hier voor de activiteitenkalender

      

 

Doelstelling:

De heemkundige kring Sint-Katelijne-Waver heeft tot doel het verzamelen van plaatselijk heemkundige en historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, het inventariseren hiervan en het bewaren van al wat hiermee in verband staat of dit kan promoveren.

Activiteiten:

·       Eigen tentoonstellingen           

·       Eigen publicaties

·       Voordrachten van eigen bodem

·       Gemeentelijk documentatiecentrum

·       Schoolarchief en –museum

Documentatiecentrum – Schoolmuseum/archief:

Belangrijke mededeling:

Het Documentatiecentrum is verhuisd naar het voormalig raadhuis van O-L-V-Waver.

Schoolmuseum- en –archief verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie.

 

Het Documentatiecentrum is vanaf 1 september weer open voor publiek.

Voorlopig gelden nog een aantal regels:

·       Met maximum 4 personen

·       Mondmasker

·       Handen ontsmetten

·       Afspraak maken bij:

Willy Van Hoof: 015 31 10 84  vanhoof.willy@telenet.be

Patricia Van Dromme : 015 55 43 77  patricia.vandromme@telenet.be

 

Documentatiecentrum 

 

Schoolmuseum en het Klasje van Toen

Contact:

Adres:         Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Email:           docwaver@erfenheem.be

Openingsuren:

Woensdag:   13.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag:   18.00 uur tot 20.00 uur

 

 

Klik hier voor de Inventarissen van het documentatie centrum

 

Contact:

Adres:         

Info:             Leopold Maes

Telefoon:    +32 15 31 10 93

Meer info:  klik è  toerisme

 

 

 

Vrijwilligers gezocht:

Erf en Heem werkt al jaren met tal van vrijwilligers.

Zonder hen zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn.

Heb je zin om een handje toe te steken en deel uit te maken van ons team? Geef dan een seintje.

IMG

Lid worden?

·               € 10 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen en kan aan alle activiteiten deelnemen

·               € 20 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen plus één gratis boek per jaar

·               € 25 euro: ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd bij de voorstelling van een  activiteit

Op rekeningnummer:  BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem

 

 

 

PUBLICATIES VAN ERF EN HEEM VZW:

 

WILLY VAN HOOF, Van aardaker tot zwartmoeskervel. Groenten uit het Cruijdeboeck van Rembert Dodoens (1554), 2009, 345 pg, ill., Kostprijs: 20 euro

.

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Groote vredefeesten aangekondigd door grof geschut en klokkengelui (1945), 2010, 422 pg., ill. Kostprijs: 20 euro.

 

JEF CEULEMANS, Wiwadier. Een unieke Katelijnse familienaam die verdwijnt, 2012, 79 pg. Kostprijs: 15 euro (uitverkocht).

 

WILLY VAN HOOF, Vlaamse tuinders en Hollandse boeren in Denemarken in de zestiende eeuw. Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal, 2013, 214 pg., ill. Kostprijs: 18 euro.

 

Erf en Heem vzw. Een bijdrage aan 40 jaar cultureel leven in Sint-Katelijne-Waver, 2013, 266 pg, ill. Kostprijs: 20 euro

.

GASTON VAN BULCK, Religieuze gebruiken bij de tuinbouwers in Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver & FRANCOIS VAN DER JEUGHT, De hoeven in Sint-Katelijne-Waver en in Onze-Lieve-Vrouw-Waver omstreeks 1600 & RENÉ DE MUNTER, Ontluikende Boerenorganisaties, 2014, 105 pg., ill., Kostprijs: 15 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. De Strijd, 402 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog, 1 000 gesneuvelden, 405 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

PAUL JACOPS, 150 jaar openbaar vervoer in Waverland, 264 pg., 2015, Ill., Kostrpijs: 20 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Op de vlucht, 455 pg., Ill., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De eerste Wereldoorlog. De oorlog gaat verder, 398 pg., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Tuinbouwpioniers van Waverland, 2016, 300 pg, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF (bew.), Monografie. Figuren uit het Waverland. Schrijver Frans Verschoren, 2016, ill., 42 pg., Kostprijs: 8 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een overleven, 2016, Il., 25 euro.

 

GEORGES STORME, Geschiedenis van Dijkstein, 2017, 125 pg, 12 euro.

 

JULIEN CANNAERTS, Fort Midzelen. Anders bekeken, 2017, 100 pg. 15 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze-Oudstrijders, 2018, 465 pg. 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Getuigenissen, 2018, 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze doden en het wel en wee van onze oud-strijders, 2018, 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Zware criminaliteit in de Waverdorpen rond 1900, 2018, 124 pg.,20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Hagelstein. Langs paterswegen, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, 45 jaar Erf en Heem. Marcel Dillen: erudiet en heemkundig leidsman, 2018, 126 pg., 15 euro.

 

JAN DURNEZ, XILLY VAN HOOF, Reinaarde. Parel van Vlaanderen. Naar een idee en teksten van Gaston Durnez met tekeningen van Steven Wilsens, 2019, 44 pg.,15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, De Mechelse groentemarkt. Ontstaan, ontwikkeling en relatie met Sint-Katelijne-Waver, 2019, 146 pg., 15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Michel en Lode Van Dessel. De tentoonstelling, 2019, 50 pg. 10 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Aloïs de Hertog: een gevreesd wielrenner uit Katelijne (vroege jaren 1950), 119 pg. 17 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De oud-strijders van WO II uit Sint-Katelijne-Waver. In voorbereiding en verschijnt in november 2020.

 

De verzendingskosten zijn niet in de kostprijs begrepen. Voor alle werken bedraagt deze 7 euro/boek.

Info:

Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen. Dorp 46 A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Ø T: 015 55 34 35

Ø E: docwaver@erfenheem.be

Willy Van Hoof:

Ø T: 015 31 10 84

Ø E: vanhoof.willy@telenet.be

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2022

 

 

 

Zaterdag 26 maart

Geleid bezoek aan de Katelijnse brouwerij Cloet

Plaats : Duffelsesteenweg 53 A, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Inschrijving bij Info: Liliane Lens. T.: 0485 58 16 51.

E.: lilianelens@outlook.com

 

Vrijdag 29 april

Voordracht door Eddy Van Leuven.

Het Sint-Michielskasteel : 235 jaar hart van de Elzestraat

Plaats: ’t Grom

20.00 uur. Gratis toegang

Info: Eddy Van Leuven. T.: 015 55 70 41. E.:  e3000@pandora.be

Na de voordracht wordt de oorkonde “Crack voor 2022” uitgereikt: Edmond Op de Beeck

 

 

Woensdag 18 mei

Voordracht en voorstelling van een nieuw boek en publicatie studiewerk van drie auteurs over de abdij Roosendael

M.m.v. Roosendael vzw

Drie auteurs brengen hun studiewerk in een publicatie samen en elk brengt drie korte voordrachten:

Karel Caelen & Lucas Van de Leur: de watermolen die de abdij ooit had.

Dirk Vermeulen: toelichting bij de kroniek van Roosendael.

François Van der Jeught: Maria Theresia Vermeulen (zuster van de abdij).

Plaats : Landhuis Roosendael

20.00 uur. Gratis toegang

Info : Dirk Vermeulen. T.: 0494 1814 72. E.: mantenga@outlook.com

Willy Van Hoof: T.: 015 31 10 84. E.: vanhoof.willy@telenet.be

 

 

Zaterdag 04 juni

Geleid bezoek aan de voormalige abdij Roosendael

Leiding : Jan Durnez

14.00 uur. Gratis deelname

Voorinschrijving is noodzakelijk. Info: Liliane Lens. T.: 0485 58 16 51.

E.: lilianelens@outlook.com

 

Vrijdag 24 juni

Voordracht door Marc Wellens

De kinderspelen van Bruegel

Plaats: ’t Grom

20.00 uur. Gratis toegang

Info: Willy Van Hoof .     .      .             015  31  10  84 .  E:  vanhoof.willy@telenet.be

 

 

 

Zaterdag 20 augustus

Geleid bezoek aan de gerestaureerde Begijnhofkerk van Mechelen en de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis

Leiding : Paul Delbaere

Info: Liliane Lens. T.: 0485 58 16 51.  E.: lilianelens@outlook.com

 

Vrijdag 16 september

Voordracht door Paul Jacops

De verdwenen spoorlijnen in Katelijne

Plaats : ’t Grom

20.00 uur. Gratis deelname

Info: Paul Jacops. T.: 0497 08 26 55 . E.: paul.jacops@telenet.be.

 

Zaterdag 24 en zondag 25 september

Herdenking Dorpveld

Erf en Heem verleent zijn medewerking aan Dorpveld met een tentoonstelling over de affiches van de bedevaarten

Organisatie: gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver

Info: Veerle Roelants. T.: 015 30 50 00. E.: veerle.roelants@sintkatelijnewaver.be

René De Munter. T.: 0485 57 74 36    E.: rene.demunter@gmail.com

 

Vrijdag 28 oktober

Voordracht door René De Munter

Getuigenissen uit WO II

Plaats: ’t Grom.

20.00 uur. Gratis toegang

Info: René De Munter. T.: 0485 57 74 36    E.: rene.demunter@gmail.com

De gelijknamige publicatie die bij deze gelegenheid wordt voorgesteld, geldt als jaarboek voor 2022

 

Najaar 2022 (onder voorbehoud)

Voordracht over ons dialect

Voorstelling van het boek “Katelijnse dialectwoordenboek” (werktitel)

Plaats : ‘t Grom

20.00 uur. Gratis toegang

Info: Eric Janssens. T.: 0473 93 73 21. E.: eric.janssens7@telenet.be.

Willy Van Hoof: T.: 015 31 10 84. E.: vanhoof.willy@telenet.be

 

In voorbereiding :

-        In samenwerking met het Jozef-van-Rompay-DF-genootschap wordt een publicatie over “Het stond in de krant” (over Onze-Lieve-Vrouw-Waver) voorbereid.

-        In 2023 bestaat Erf en Heem vijftig jaar en wordt er een verassingpublicatie voorzien die aan alle leden zal worden aangeboden. De voorbereiding loopt.

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:     

                                                                                                                                                                            

De meest recente informatie kan men steeds terugvinden op www.erfenheem.be

 

Rond de werking van Erf en Heem vzw kan informatie ingewonnen worden via e-mail: info@erfenheem.be

 

Maatschappelijk adres: Dorp 46a , 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

 

Verantwoordelijken Gemeentelijke Documentatiecentrum M. Dillen:

 René De Munter. G. 0485 57 74 36 | E. rene.demunter@gmail.com.


Patricia Van Dromme. T. 015 55 43 77| E. patricia.vandromme@telenet.be

Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Het documentatiecentrum is, behoudens verlof, toegankelijk op

-            woensdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

-            donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

De telefoon van het documentatiecentrum wordt tijdens de openingsuren beantwoord: 015 55 34 35

 

Verantwoordelijke Schoolarchief en -museum:

Leopold Maes |T. 015 55 43 77| E. leopold.maes@outlook.be     Het Klasje van Toen is op afspraak toegankelijk

Rekeningnummers:

KBC-bank, Mechelsesteenweg 105, 2860 Sint-Katelijne-Waver

*          Erf en Heem vzw - rekeningnummer: IBAN: BE16 7330 0078 0474 BIC: KRED BE BB

*          Gemeentelijk Documentatiecentrum  - rekeningnummer: IBAN: BE91 7330 0078 0676 – BIC: KRED BE BB

 

 

Lidmaatschap van Erf en Heem vzw

Er zijn drie verschillende lidmaatschapsformules:

- Men betaalt 10 euro/jaar en ontvangt 4-5 maal per jaar de Erf en Heemmededelingen met alle details over de activiteiten en telkens een aantal inhoudelijke teksten.

-Men betaalt 20 euro/jaar en ontvangt extra één exemplaar van het jaarboek.-Men betaalt 25 euro (of meer) en bent erelid en ontvangt extra een uitnodiging voor de evenementen van Erf en Heem vzw.

Betaling kan door overschrijving van het bedrag op rekening IBAN: BE16 7330 0078 0474. Met vermelding: “lidgeld 20xx”