Erfenheem

Erf en Heem vzw
Ga naar de inhoud

Heemkunde / erfgoed

Heemkunde is de studie en het bewaren van de lokale geschiedenis, cultuur en erfgoed te beschrijven. Het omvat vaak onderwerpen zoals de geschiedenis van een specifieke regio, lokale tradities, architectuur, volksgebruiken, dialecten en andere aspecten van het dagelijks leven. Heemkunde kan worden beoefend door individuen, lokale gemeenschappen, historische verenigingen en musea om de kennis en waardering van het lokale erfgoed te vergroten.

Erfgoed verwijst naar de culturele en historische waarde van bepaalde objecten, gebouwen, landschappen, tradities en immateriële elementen die als belangrijk worden beschouwd voor de identiteit en geschiedenis. Dit erfgoed kan zowel materieel als immaterieel zijn.

Ben jij geïnteresseerd in het boeiend Waverlands verleden?

- De erfgoedvereniging/heemkring Erf en Heem richt reizen en uitstappen in.
- Elk jaar wordt een jaarboek gebracht, soms meerdere publicaties.
- Erf en Heem richt lezingen in.
- Erf en Heem verzorgt 5 maal per jaar het ledenblad "Mededelingen" met telkens minimum 32 bladzijden.
- Het Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen wordt voor u gratis opengehouden door werkende leden van Erf en Heem.

Lidmaatschap bij Erf en Heem vzw

Erf en Heem heeft twee lidmaatschapsformules :
- Men betaalt 15 euro / jaar en ontvangt 5 maal per jaar de ruime Mededelingen.
- Men betaalt 25 euro / jaar en ontvangt extra ook nog eens het jaarboek.
- Als wij uw mailadres hebben, ontvangt u ook nog een extra uitnodiging per activiteit.
Interesse? Schrijft het gewenste bedrag over op rekening BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem vzw
met vermelding 'Nieuw lid'.

Het bestuur

Voorzitter : René De Munter. T.: 0485 57 74 36. E.: rene.demunter@gmail.com
Ondervoorzitter : Willy Van Hoof. T.: 015 31 10 84. E.: vanhoof.willy@telenet.be
Secretaris : Frans Rigauts. T.: 015 31 20 96. E.: frans.rigauts@skynet.be
Penningmeester : Paula Tops. : T.: 015 31 10 84. E.: tops.paula@telenet.be
Leden:
Paul Jacops
Liliane Lens
Jan Segers
Georges Storme
Felix Van Engeland
Eddy Van Leuven
--


Ondernemingsnummer: 0413.844.362
RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen
Bankrekening nr. BE 16 7330 0078 0474
Zetel: Dorp 46A
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Tel.: 0485 57 74 36 (Voorzitter)
Info@erfenheem.be
www.erfenheem.be
  
Terug naar de inhoud